Referat af møde den 1. september 2011

Referat fra møde i Updates netværksgruppe om elektronisk aktindsigt, Åbenhedstinget, den 1. september 2011. Til stede Oluf Jørgensen, Poul Carstensen, Mogens Møller Olesen, Steen K. Rasmussen, Kate Kartveit og Nils Mulvad (referent).

Dagsorden:

  1. Præsentation
  2. Ny offentlighedslov.
  3. Højdemodel – og offentlige data. Praktisk og juridisk.
  4. Møde med EU’s ombudsmand 19/10.
  5. Projektet om postlister – skal det sættes i bero?
  6. Ny hjemmeside – oplæg fra Mogens
  7. Evt.

Ad 1.
Kort præsentation.

Ad 2.
Vi diskuterede situationen for en ny offentlighedslov efter udskrivelse af folketingsvalg og et nyt udspil med et helt lovforslag fra tre journalister. På mange måder er der sammenfald i tankegang fra de tre journalister og vores udtalelse fra 7/2-2011. Se her: https://www.aabenhedstinget.dk/?p=1918

Forslaget fra de tre journalister vil formentlig blive kommenteret af Justitsministeriet en gang efter valget. Oluf skriver et indlæg til Åbenhedstingets hjemmeside, hvor han især behandler vores bemærkninger til sanktioner.

I øvrigt venter vi, at Retsudvalget holder seminar en gang i november. Op til dette vil vi komme med vore input.

Ad 3.
Vi har fået data til højdemodellen, en praktisk plan for en analyse og et brev fra en advokat. Vi satser på at gennemføre et projekt med et medie på basis af støtte fra en fond.

I forlængelse af denne diskussion behandlede vi adgang til offentlige data helt generelt. Og specielt problemet med, at private leverandører hævder ophavsret til data. Vi bør finde en model for at arbejde for at centrale offentlige data bliver givet fri, så alle kan arbejde med dem.

Ad 4.

Brigitte indbyder os til et møde i København onsdag den 19. oktober med EU’s ombudsmand Nikiforos Diamandouros. Interesserede kontakter Brigitte.

Ad 5.

Postliste-projektet bliver udskudt til efter valget. Steen skriver til de relevante partnere.

Ad 6.
Mogens viste udkastet til ny hjemmeside og fik opbakning til at fortsætte.

Ad 7.
Steen spurgte, om det var tiden at begynde planlægningen af en konference. Vi tager det op på næste møde, der er den 8. december klokken 14 hos Update.


Del dette:
Udgivet i Internt

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*

Abonner på nyhedsbrevet

Loading

Olufs blog

OlufOffentlighedsrådgiver Oluf Jørgensen skriver om aktindsigt. Har du brug for råd om aktindsigt i konkrete sager - skriv til Oluf Jørgensen (oj@dmjx.dk).

> Se blogindlæg

Mulvads blog

mulvad

Redaktør Nils Mulvad skriver om databaser og temaindsigt. Skriv til Nils Mulvad på nils.mulvad@kaasogmulvad.dk

> Se blogindlæg

Vejledninger

Åbenhedstingets vejledning
En række praktiske råd, skrevet af Oluf Jørgensen og Nils Mulvad umiddelbart efter den nye lov trådte i kraft 1. januar 2014.

Kammeradvokatens vejledning
Kammeradvokatens praktiske råd til myndigheder. Det er godt at kende kammeradvokatens standardformuleringer for afslag med begrundelser.

Kaas & Mulvads 14 praktiske råd
Rådene er fra 2012. De handler om praktisk journalistisk metode.

Aktindsigt i kommuner
Åbenhedstingets opsamling og særlige råd vedr. kommunal aktindsigt
Kaas & Mulvads råd til aktindsigt i kommuner


Kontrolorganer
Ankestyrelsen er tilsynsorgan for kommuner og regioner, og afslag på aktindsigt kan sendes til Ankestyrelsen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet er klageorgan vedrørende aktindsigt i miljøet. Se nævnets afgørelser om aktindsigt.

Ombudsmanden er sidste instans – egentlig ikke et klageorgan, men du kan bede om, at institutionen gennemgår sagen. Se ombudsmandens udtalelser