Åbenhed sejrer inden for miljøet

Rettet 22. januar 2013:
Ny miljøoplysningslov kommer alligevel.

Regeringen opgiver at gennemføre en ny miljøoplysningslov. I stedet kommer Miljøministeriet med en vejledning til den gamle miljøoplysningslov, som dermed stadig gælder. Vi slipper for alle indskrænkningerne, som lå i udkastet til ny lov.

“Det er den største sejr for åbenhed i 2013, som ellers har været et rigtigt skidt år,” jubler forskningschef Oluf Jørgensen, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Nors_Soe403

Regeringen har skrottet en ny miljøoplysningslov. Den har åbenbart erkendt, at den nye lov ikke kunne gennemføres, uden at Danmark på en række punkter kom i strid med Aarhuskonventionen og EU-direktivet om miljøoplysninger. Foto: Ole Akhøj, Naturstyrelsen

Åbenhedstinget udtalte i et høringssvar meget stærk kritik af regeringens forslag til miljøoplysningslov.

Krtikken fik støtte fra CO-Industri, Friluftsrådet, Danmarks Naturfredningsforening og de socialedemokratiske medlemmer af Europaparlamentet.

Opbakning fra socialdemokratiske parlamentarikere
Karl Kjær Bang, der var den politiske rådgiver for daværende EU-parlamentariker Dan Jørgensen, der i dag er Fødevareminister, skrev den 19. november 2013 til Åbenhedstinget:

Dan Jørgensen har læst din mail og bedt mig svare på vegne af samtlige socialdemokratiske MEPere.

Det er en selvfølge, at dansk lovgivning må og skal leve op til vores internationale forpligtelser og til eksisterende EU-lovgivning. På denne baggrund er det klart, at høringsperioden er en afgørende del af den lovgivningsmæssige proces, der sikrer, at eventuelle overseelser og uhensigtsmæssigheder i den foreslåede lovtekst bliver adresseret.

Således er det vores klare forventning at Miljøministeriet nu gennemgår samtlige problempunkter, der rejses i de indkomne høringssvar, og at det på basis af en sådan gennemgang sikres, at den vedtagne lovtekst til fulde vil leve op til førnævnte krav.

Vi har på delegationen endvidere noteret os det fælles høringssvar fra Danmarks Naturfredningsforening og Friluftstrådet, der også henviser til Oluf Jørgensens og Nils Mulvads høringssvar.

Vi agter fortsat at følge sagens udvikling og at holde os ajour med udkommet.

I stedet for en ny lov har Miljøministeriet i går sendt forslag til en ny vejledning for den gældende miljøoplysningslov i høring. I praksis betyder det, at den gamle offentlighedslov lever videre på miljøområdet.

De regler i den nye offentlighedslov, der fører til mere lukkethed, får således ikke betydning for miljøområdet.

Princippet er, at den nye offentlighedslov kun skal bruges, når den giver bedre regler. Kun på et punkt bryder ministeriet med dette princip. Det er inden for regler om sagsbehandling.

“Det er unødvendigt, og det har jeg tænkt mig at kritisere i mit høringssvar. Ellers er dette
resultat så godt, som det kan være,” understreger Oluf Jørgensen.

Se Oluf Jørgensens høringssvar af 4. januar 2014.

Forfatter:Nils Mulvad

Partner i Kaas & Mulvad og ansvarshavende redaktør for websiden.

9 kommentarer til “Åbenhed sejrer inden for miljøet”

 1. 21. december 2013 at 22:21 #

  Dejlig julegave folket har fået.

 2. 21. december 2013 at 22:23 #

  Alle disse protester forhindrede ikke gennemførelsen af den strammede nye offentlighedslov. Jeg gætter på, at der har været protester fra FN i Geneve.
  http://sickpigs.dk/flexnews/news.php?newsid=3912

 3. John Damm Sørensen
  24. december 2013 at 00:19 #

  Jeg er ikke i tvivl om, at Ida Auken nu bakker på grund af henvendelser fra EU og FN, fordi reglerne om ministerbetjening er konventionsstridig.
  Havde dette forhold fået lidt mere bevågenhed i forbindelse med behandlingen af offentlighedsloven, kunne man efter min opfattelse have forhindret indførelsen de nye regler om ministerbetjening.

  Tilbage står nu et totalt kaos på offentlighedsområdet med ikke mindre en fem love. Et forhold som står i skærende kontrast til kommissoriet for Offentlighedskommissionen, som krævede et forslag til en samlet offentlighedslov. I stedet skamred kommissionen med formanden hans Gammeltoft-Hansen i spidsen forholdet omkring miljøoplysninger og lykkedes med at fremsætte forslag til en lov med væsentlige indskrænkninger.

 4. 25. december 2013 at 19:26 #

  Jeg forstår at historien bygger på, at Oluf Jørgensen har set en ny vejledning til den gamle MOL, og så raissonerer han, at den nye er droppet. Dette kan være rigtigt, men det er ret beset en risikabel slutning. Selv om det er kluntet, kan man jo sagtens vedtage en ny lov lige efter, at der er sendt en vejledning i den gamle i høring. Ingen andre medier har bragt historien, og vejledningen lader sig ikke fremsøge på hoeringsportalen.dk. Derfor er jeg lidt forsigtig med at stikke armene jublende i vejret. Og man skal i hvert fald ikke rose den små Ida. Hun er jo moderen til stramningerne. Jeg har bedt hendes mor om, at kalde datteren til orden, og måske har moder Margrete haft fat i hendes vingeben. Hvem ved. I julen kan alt jo ske.
  Det ville være opklarende, hvis Aabenhedstinget kunne fremlægge dokumentation for Idas tilbagetog, i det mindste den nye vejledning til den gamle MOL, som omtales ovenfor. Vi andre har måske også en kommentar til denne.

 5. John Damm Sørensen
  25. december 2013 at 23:42 #

  Enig med Knud. Fik samme betænkelighed efter at have trykket på send.

  Da det ikke er lykkedes at få vedtaget den nye MOL inden 1. januar, kan den nye vejledning ses som en ren og skær nødvendighed. Men vejledningen afslører unægtelig det kæmpemæssige rod i offentlighedslovgivningen, som vi kan takke alle medlemmerne af Hans Gammeltoft-Hansens Offentlighedskommission for.

 6. 2. januar 2014 at 18:55 #

  Vi har lagt vejledningen ud offentligt samtidig med artiklen. Klik på linket, og I kan se den.

 7. 5. januar 2014 at 12:22 #

  I dag har jeg også lagt Oluf Jørgensens høringssvar ud. Der er link til det i bunden af artiklen.

 8. 5. januar 2014 at 21:33 #

  Dette afsnit i vejledningen påkalder sig opmærksomhed:
  “Det bemærkes i øvrigt, at en ansøger udtrykkeligt vil kunne bede om at få sagen behandlet efter offentlighedsloven med den virkning, at sagsbehandlingsreglerne i offentlighedsloven finder anvendelse , men med den virkning at miljøoplysningslovens særlige regler om aktindsigt ikke vil skulle anvendes”

  En sådan bestemmelse vil stride imod konventionen, idet bestemmelsen giver højere prioritet til national lovgivning end til konventionen.
  “MOL §2 Stk. 2. Ret til aktindsigt efter denne lov begrænses ikke af særlige bestemmelser om aktindsigt i anden lovgivning. Dette gælder dog ikke bestemmelser fastsat til gennemførelse af Fællesskabsretlige forpligtelser.”
  Altså kan man ikke sige, at særlig gunstige regler om sagsbehandling sætter særligt gunstige regler om aktindsigt ud af kraft.
  Underligt lusk, de her har gang i.

  .

 9. 21. januar 2014 at 21:46 #

  Journalisten oplyser, at tvivlen om, at en ny lukket miljøoplysningslov var undervejs, var berettiget.
  http://journalisten.dk/omstridt-miljoelov-ikke-doed-alligevel

Skriv en kommentar