Olufs blog

Offentlighedsrådgiver Oluf Jørgensen skriver om aktindsigt. Bloggen indeholder analyser og kommentarer om regler, politik og praksis.  Følg med her.

olufJ403a

SPØRG OM AKTINDSIGT
Rådgivning om aktindsigt i konkrete sager. Skriv til Oluf Jørgensen (oj@dmjx.dk).

 

 

 

Bloggen

 • Myndigheder kender ikke klagevejen

  Klagesystemerne ved afslag på aktindsigt er ineffektive og helt galt er det, når myndigheder ikke kender klagevejen. Det er situationen i en sag, hvor Hanstholm Havn ikke vil oplyse, hvor mange penge,

  Læs mere…

 • Den nye offentlighedslov begrænser offentlighed om virksomhedsoplysninger

  Finansministeriet kunne hemmeligholde tilbud ved salget af DONG-aktier, konkluderer Folketingets Ombudsmand. Under den gamle offentlighedslov havde offentligheden typisk ret til aktindsigt i afgivne tilbud, når forhandlinger om en aftale var færdige.

  Læs mere…

 • Oplysninger om emissioner til miljøet

  To nye afgørelser fra EU-domstolen er vigtige milepæle i miljøorganisationers arbejde for at sikre offentlighed. Begge sager handler om grundlaget for godkendelse af kemikalier, men præmisserne har generel betydning. EU-domstolen er godt på vej med en klargøring kriteriet “oplysninger om emissioner til miljøet”.

  Læs mere…

 • Aktindsigt er en menneskerettighed

  Danmark er forpligtet til at overholde Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, og en aktuel dom fra Menneskerettighedsdomstolens øverste instans har principiel betydning for retten til aktindsigt. Myndigheder og politikere i Danmark må ændre regler og praksis,

  Læs mere…

 • Vejen frem mod ændringer i offentlighedsloven

  Offentlighedsloven sætter vigtige rammer for demokratiet, og vi har ikke brug for, at vigtige regler igen besluttes i en forligskreds bag lukkede døre. Den kommende revision bør vedtages efter åben og grundig behandling.

  Læs mere…

 • Hemmelig eller offentlig information om sikkerhed og krig

  Dette indlæg er kapitel 14 i bogen “Robust mandat“, der handler om juridiske udfordringer ved danske militære missioner i det 21. århundrede.  Kapitlet belyser regler og retspraksis for aktindsigt,

  Læs mere…

 • Politisk aftale sikrer hemmeligholdelse om Danmarks krigsførelse forsvaret

  Vigtige oplysninger om Danmarks krigsdeltagelse vil fortsat blive hemmeligholdt. Det har regeringen sikret ved en politisk aftale med et flertal i Folketinget. Den historiske redegørelse kommer derfor i strid mod forskningsfriheden.

  Læs mere…

 • En gammel historie om postlister i Danmark Norske postliste gør det let at søge på sager på tværs af myndigheder. Prøv selv.

  Norske myndigheder viser vejen til effektiv offentlighed. Det handler om åbne postlister og netadgang til dokumenter. Danske myndigheder er gået i stå, og Danmark halter langt efter Norge. Folketinget må tage initiativet,

  Læs mere…

 • Vildledning om klagevej i miljøsag Landmænd har spredt giftigt gylle med store mængder zink og kobber.

  Landmænd har spredt giftigt gylle med store mængder zink og kobber.

  Sagen illustrerer, at der er stærkt brug for forenkling og effektivisering af klagesystemer om afslag på aktindsigt

   Gylleforurening

  Der er konstateret et højt indhold af zink og kobber i gyllen fra to producenter af smågrise.

  Læs mere…

 • Dokumenter fra Irak- og Afghanistankommission er i spil

  Det giver ikke saglig mening at påstå, at statens sikkerhed vil blive truet i dag ved offentliggørelse af grundlag for beslutninger om krigsdeltagelse eller om håndtering af krigsfanger. Hemmeligholdelsen kan blive brudt,

  Læs mere…

 • MRSA: Retssag må ikke forsinke aktindsigt Advokat Tyge Trier (tv) førte retssagen på vegne af Nils Mulvad og Kjeld Hansen (th). Foto: Lone Hougaard.

  En virksomhed, der anlægger en retssag for at forhindre aktindsigt, scorer med det samme et selvmål. Det kan nemlig ikke hemmeligholdes, hvem der anlægger en civil retssag. Det fremgår af Højesterets afgørelse 22/1 2016 i den langstrakte sag,

  Læs mere…

 • Ret til indsigt følger af den grundlæggende informationsfrihed Amarok-ambulanse

  Norges Højesteret har i 2013 og 2015 truffet afgørelser, der har stor principiel betydning for mediers ret til aktindsigt. Afgørelserne viser, at informationsfriheden kan forpligte myndigheder til at give aktindsigt i tilfælde,

  Læs mere…

 • Kamp til stregen ved EU-domstolen om aktindsigt i emissioner Round up

  Myndigheder skal næsten undtagelsesfrit udlevere oplysninger om emissioner, og EU-domstolens første instans har fastslået, at emissioner er et bredt begreb. Den konkrete sag handler om aktindsigt i specifikke oplysninger om stoffet glyphosat,

  Læs mere…

 • Brug loven om indsigt i miljøoplysninger Landmænd har spredt giftigt gylle med store mængder zink og kobber.

  Miljøoplysningsloven skal opfylde internationale krav og er derfor klart bedre end offentlighedsloven. Oplysninger om emissioner skal udleveres næsten undtagelsesfrit.

  Miljøoplysningsloven bygger på Aarhuskonventionen,

  Læs mere…

 • Flere og flere undtagelser fra offentlighed powerplant_eutrophication_web

  I 2009 var der 65 undtagelser fra offentlighedsloven – nu er der væsentligt flere og yderligere er på vej om cybersikkerhed og investeringer fra ATP og LD. Virksomheder kan søge om at slippe for offentlighed om forurening og affald. 

  Læs mere…