Olufs blog

olufJ403aOffentlighedsrådgiver Oluf Jørgensen skriver om aktindsigt. Bloggen indeholder analyser og kommentarer om regler, politik og praksis.  Følg med her.

SPØRG OM AKTINDSIGT
Rådgivning om aktindsigt i konkrete sager. Skriv til Oluf Jørgensen (oj@dmjx.dk).

 

 

Bloggen

Prognoser for omkostninger ved klimaindsats bliver hemmeligholdt

Folketingets Ombudsmand har i oktober 2019 konkluderet, at det var i orden, at Finansministeriet hemmeligholdt prognoser for omkostninger ved ændringer i bilsalg. Konklusionen er meget overraskende, fordi ombudsmanden tidligere har ment, at der var aktindsigt i prognoser. Ved implementering af politiske beslutninger vil prognoser ofte indgå i det faglige grundlag, ...
Læs Mere…
/ Aktindsigt, Olufs blog

Grøn omstilling kræver offentlighed

”Den største fare er politikere og virksomhedsledere, der får det til at se ud som om, de handler, når der i virkeligheden ikke bliver lavet andet end smart bogføring og kreative PR-strategier,” sagde Greta Thunberg på FN’s klimatopmøde i Madrid. Klimapåvirkninger har betydning på mangfoldige områder, og der er i ...
Læs Mere…
/ Aktindsigt, Analyser, Olufs blog

Hvad gør regeringen ved spin?

I statsministerens tale ved Folketingets åbning var tillidskrise et vigtigt emne. Mette Frederiksen talte bl.a. om politikeres manglende troværdighed: ”Jeg ser den manglende troværdighed som et opråb. Jeg tror, den kan hænge sammen med, at vi nogle gange – hvordan skal jeg sige det – puster vores resultater lidt op ...
Læs Mere…
/ Aktindsigt, Olufs blog

Vildledning som grundlag for ændring af offentlighedsloven

I et demokratisk samfund er det vanskeligt at forsvare, at faglige vurderinger, der indgår som beslutningsgrundlag, holdes hemmelige. Ved Justitsministeriets præsentation af forslaget til ændring af offentlighedsloven blev en vigtig undtagelse for faglige vurderinger fortiet. Teksten i den politiske aftale og udtalelser fra justitsministre tyder på, at politikernes beslutning om ...
Læs Mere…
/ Aktindsigt, Olufs blog

Vil partierne ændre offentlighedsloven?

Offentlighedsloven er med rette blevet stærkt kritiseret for at være alt for restriktiv. De fleste partier ønsker større åbenhed, men indtil nu har et politisk forlig blokeret for væsentlige ændringer. Forliget blev opsagt i efteråret, og dermed er alle partier frit stillede efter folketingsvalget. Partierne må før valg klargøre, om ...
Læs Mere…
/ Aktindsigt, Olufs blog

Lukkede data blokerer for muligheder i Danmark

Danmark er langt fremme med digitalisering af den offentlige forvaltning, men langt tilbage med at udnytte digitaliseringens muligheder for større viden, offentlig kontrol og nye services. EU's og OECD's seneste målinger viser, at Danmark hører blandt de mest restriktive lande med hensyn til at åbne for brug af offentlige myndigheders ...
Læs Mere…
/ Olufs blog

Nye regler på vej om whistleblowing

Omfanget af svindel stiger. Myndigheder og virksomheder giver udtryk for, at det er et stort problem, men virker ineffektive. Det højaktuelle spørgsmål er, hvordan der bedst opnås en effektiv indsats, der fører til afsløringer og forebyggelse. Ændring af injurieregler og et aktuelt udkast til ændringer i vejledning om offentligt ansattes ...
Læs Mere…
/ Analyser, Olufs blog

Justitsministeriet vil begrænse whistleblowing

Justitsministeriet vil begrænse offentligt ansattes ytringsfrihed væsentligt ved ændringer i ministeriets vejledning. Det aktuelle forslag vil begrænse retten til at videregive ikke-fortrolige oplysninger, ansatte har kendskab til fra deres arbejde. Denne del af ytringsfriheden betegnes i vejledningen som meddeleret. Justitsministeriet har 9. januar sendt forslaget i høring med en svarfrist ...
Læs Mere…
/ Olufs blog

Regeringens udspil om sundhedsvæsenet giver mindre offentlighed

Patienten først – nærhed, sammenhæng, kvalitet og patientrettigheder. Sådan er overskriften på regeringens forslag til ændringer i organiseringen af sundhedsvæsenet. De foreslåede ændringer vil betyde, at de folkevalgte regionsråd erstattes af mere statslig styring. Mindre offentlighed vil være det mest sikre resultat. Regeringens forslag er præsenteret i en reklamepræget publikation, ...
Læs Mere…
/ Olufs blog

Lovgivning uden beslutningsgrundlag

Man skulle tro, det er løgn, men Folketinget vedtager jævnligt lovforslag, selv om ministerier hemmeligholder vigtige oplysninger og faglige vurderinger. Offentlighedslovens undtagelser begrænser også Folketingets muligheder. Et aktuelt eksempel er Justitsministeriets afslag på aktindsigt i grundlaget for ministeriets skøn over børne- og ungdomskriminalitet. Efter folketingsvalget i det nye år vil ...
Læs Mere…
/ Aktindsigt, Olufs blog